Јавни конкурс за упис ученика у први разред у школској 2021/2022. години

 
 

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске садржи назив струка, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања, обавезу објављивања ранг листе са бројев бодова по свим елементима бодовања и податке по струкама о броју незапослених радника и њиховом запошљавању у 2020. години и податке о дефицитарним занимањима.

Први уписни рок за ученике који имају 60 и више бодова: 14. и 15. јун 2021. године
Први уписни рок за ученике који имају мање од 60 бодова: 21, 22. и 23. јун 2021. године
Учесници конкурса подносе школи потребне документе:
1. пријаву за упис,
2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање дипломе,
4. извод из матичне књиге рођених,
5. Диплому "Вук Стефановић Караџић",
6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења
8. адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи
Вредновање успјеха:
- у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
- у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
- у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
- у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.
На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.
Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање, смјер и одсјек на сљедећи начин:
- у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
- у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се два
По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

У наставку прочитајте детаљније.

Loading...