Распоред звоњења у првој смјени 

1.час: 

8:00 – 8:45

мали одмор

8:45 – 8:50

2.час: 

8:50 – 9:35

мали одмор

9:35 – 9:40

3.час:  

9:40 – 10:25 

велики одмор 

10:25 – 10:40 

4.час:  

10:40 – 11:25 

мали одмор 

11:25 – 11:30

5.час:  

11:30 – 12:15 

мали одмор 

12:15 – 12:20 

6.час:  

12:20 – 13:05 

крај наставе 

 

 

Распоред звоњења у другој смјени 

1.час: 

14:00 – 14:45 

мали одмор 

14:45 – 14:50 

2.час: 

14:50 – 15:35

мали одмор

15:35 – 15:40 

3.час:  

15:40 – 16:25 

велики одмор 

16:05 – 16:10 

4.час:  

16:40 – 17:25 

мали одмор 

16:25 – 17:30 

5.час:  

17:30 – 18:15 

мали одмор 

18:15 – 18:20 

6.час:

18:20-19:05 

крај наставе