Психолошка секцијa

 Психолошка секција почела је са радом 2003. године и већ 14 година функционише у нашој школи. Рад секције се заснива на истраживањима, презентацијама, радионицама и предавањима. У току претходник година, психолошка секција је имала сарадњу са локалном заједницом (Центар јавне безбједности Источно Сарајево, Радио Источно Сарајево,...), при чему се организовао низ предавања на тему наркоманија, малољетничка деликвенција, алкохолизам. Такође, Радио Источно Сарајево је уз сарадњу са нашом секцијом, емитовао низ емисија у оквиру омладинског програма, на тему активно слушање а на исту тему одржана су и предавања за родитеље у школи.

     За текућу школску годину планиране су обраде сљедећих тема: „Деструктивно понашање“, „Повлачење у себе“, „ Овисност о наргили“, „Наговарање на полни однос“.

      Секција окупља десетак чланова различитих струка и занимања и одржава се четврком од 13:10-13:55h. Руководилац секције је професорица психологије Добрила Грујић.