Историјска секција

Историјску секцију чине ученици III разреда гимназије. Секцију похађа 10 ученика. У оквиру историјске секције се тренутно обрађује веома занимљива и битна област из националне историје а њен назив је „Српске династије“.  

     Руководиоци историјске секције су професори Дејан Лаловић и Сена Марковић. Термин секције је петком од 17:30-18:15h.