Дебатни клуб

Дебатни клуб је школска секција коју већ годинама води професорица филозофије Снежана Чокић. Задатак секције је да развије реторичке способности и способности логичког размишљања код ученика, али и да пробуди такмичарски дух. Три најбоља дебатанта имају прилику представљати школу на Регионалном дебатном такмичењу које се одржава сваке године у децембру, гдје се сусрећу млади из многих других градова Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине уз организацију Центра за културу дијалога.

     Формати за дебатовање су Karl Popper (KP) и Karl Popper Policy (KPP). Дебатантима је дата теза, на коју дебатују два тима – афирмацијски (који оправдава тезу) и негацијски (који негира тезу). Основни облик оба формата је да се тимови састоје од 3 дебатанта. Први члан оба тима износи аргумент и план излагања своје екипе, други члан је задужен за наставак излагања, док трећи члан сумира рад своје екипе и не износи ништа ново. Поред ових улога, најважније је да кроз излагање дебатанти побијају и покушају негирати опонента. Током дебате чланови оба тима се међусобно испитују и на тај начин покушавају негирати противнике.

     Чланови секције су сви заинтересовани ученици III и IV разреда. Секција се одржава сриједом и петком у термину од 13:10-13:55h.