Ученици на додатној секцији из права уче која су њихова основна права и слободе, на који их начин могу заштити. Кроз симулацију суднице упознају се са правилима судског поступка и начином доношења одлука што им помаже да развијају своје логичке способности. Ученици стичу знања и о томе која су људска понашања опасна по друштво па су кажњива према кривичном закону.

Секцију води проф. Мутић Константина