САВЈЕТ УЧЕНИКА

      Савјет ученика је представничко тијело свих ученика наше школе, које за циљ има заступање права и интереса ученика и подстицање активизма и волонтаризма код младих кроз планирање, реализацију и промовисање ваннаставних активности. Савјет ученика наше школе је члан Мреже савјета ученика Републике Српске (мРЕСУРС) и укључен је у различите  хуманитарне, спортске и културно-умјетничке манифестације. Савјет ученика у свом раду остварује сарадњу са управом школе, педагошко-психолошком службом и свим секцијама које дјелују у школи, а чине га представници свих одјељења у школи. Радом Савјета координише професор координатор којег именује директор школе на сједници Наставничког вијећа. Начин формирања и рада Савјета ученика дефинисан је у Пословнику о раду Савјета ученика. Као основне дјелатности Савјета ученика, Пословником су одређене сљедеће активности:

  • промовисање интереса школе у заједници на чијем подручју се школа налази,
  • представљање ставова ученика Школском одбору школе,
  • подстицање ангажовања ученика у раду школе,
  • информисање Школског одбора школе о ставовима Савјета ученика када је то потребно или на захтјев Школског одбора,
  • промовисање права ученика и подстицање друштвено корисног рада у заједници,
  • разматрање питања успјеха ученика, услова рада у школи, школског календара, екскурзија ученика и других питања утврђених актима школе,
  • учествовање у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи.

Руководство Савјета ученика за школску 2019/2020. годину је у сљедећем саставу: Маја Пандуревић (предсједник), Срђан Лучић (замјеник предсједника) и Павле Тушевљак (секретар). Координатор Савјета ученика је професорица Тијана Ковачевић а чланови Савјета ученика за школску 2019/2020. годину су:

 

I1    Ана Штака

II1   Александар Ђалић

III1   Маја Пандуревић

IV  Марко Цвијетић

I2    Хелена Мићевић

II2   Сара Ћећез

III2   Лидија Бендераћ

 IV  Павле Тушевљак

I3    Невена Бојанић

II3   Јована Брчић

III3   Миа Лазаревић

 IV3   Стеван Прстојевић

I4    Никола Скочо

II4   Филип Вукашиновић

III4   Јована Милићевић

 IV  Тома Јеркић

I   Анђела Ковачевић

II  Лана Тришић

III5   Ана Миливојевић

 IV5   Дејан Пандуревић

I6    Ања Старовић

II6   Владана Витковић

III6   Милица Ковачевић

 IV  Романа Калинић

I7    Сергеј Вуковић

II7   Александра Цинцо

III7   Ивана Ковачевић

 IV  Наташа Цинцо

I8    Марија Учур

   

III8   Срђан Лучић

 IV  Никола Ђурић