1. Миланка Миљанић Српски језик и књижевност
2. Слађана Босиљчић Брајовић Српски језик и књижевност
3. Кристина Вуца Српски језик и књижевност
4. Перо Кнежевић Српски језик
5. Слађана Шешељ Српски језик
6. Наталија Бадњар Српски језик
7. Огњен Тодоровић Српски језик
8. Александра Чамур Француски језик, Италијански језик
9. Станислава Босиљчић Француски језик
10. Оливера Живковић Њемачки језик
11. Милко Милиновић Њемачки језик
12. Марко Ножица Латински језик
13. Љиљана Пушара Енглески језик
14. Јелена Лаловић Енглески језик
15. Сандра Калацановић-Грковић Енглески језик
16. Тања Станојевић Енглески језик
17. Бојана Говедарица Математика
18. Дарко Иванковић Математика
19. Биљана Солдар Математика
20. Жељана Чамур Математика
21. Милош Спасојевић Физика
22. Милица Драшковић Физика, Математика
23. Десанка Сладоје Хемија
24. Бојана Радојевић Хемија, Фармацеутска хемија, Медицинска биохемија,
Санитарна хемија, Изборни предмет
25. Дајана Тешановић Хемија, Фармацеутска хемија, Аналитичка хемија
26. Весна Мичић Биологија
27. Наташа Шушњевић Биологија, Ботаника, Микробиологија
28. Тијана Ковачевић Географија
29. Данијела Аврамовић Географија
30. Дејан Лаловић Историја
31. Сена Марковић Историја
32. Снежана Чокић Филозофија, Социологија, Социологија и етика, Социологија и филозофија
33. Биљана Наранчић Социологија, Демократија
34. Јелена Ковачевић Социологија и етика, Демократија
35. Вукота Вишњевац Вјеронаука
36. Добрила Грујић Психологија, Мед. психологија, Пословна комуникација
37. Слободанка Мацан Рачунарство и информатика
38. Снежана Вучинић Информатика, Пословна информатика
39. Љиљана Дубовина Рачунарство и информатика
40. Младен Старовић Физичко васпитање
41. Желимир Милошевић Физичко васпитање
42. Гордан Зубац Физичко васпитање
43. Мира Мијовић Савић Физичко васпитање
44. Раденка Шеховац Економска група предмета
45. Јадранка Пухало Економска група предмета
46. Славица Рашевић Економска група предмета
47. Борка Голијанин Економска група предмета
48. Тања Матовић Економска група предмета
49. Константина Мутић Правна група предмета
50. Тања Дурсун Ликовна култура, Историја умјетности
51. Божица Јефтовић Музичка култура, Музички облици, Упоредни клавир
52. Владана Милојковић Музичка група предмета
53. Катарина Поповић Музичка група предмета
54. Зерина Шаботић Флаута, Камерна музика, Читање с листа
55. Јелена Челица Клавир, Упоредни клавир
56. Свјетлана Максимовић Клавир, Читање с листа, Камерна музика
57. Сара Мичић Клавир, Читање с листа, Камерна музика
58. Слободан Пандуревић Гитара, Читање с листа
59. Николина Чоловић Виолина, Читање с листа, Камерна музика
60. Лана Пржуљ Соло пјевање, Камерна музика, Читање с листа
61. Јелена Радовић Соло пјевање, Камерна музика, Читање с листа
62. Данијела Симовић Хармоника, Читање с листа, Камерна музика
63. Јелена Копривица Фармацеутска група предмета
64. Емилија Папаз Фармацеутска група предмета
65. Јована Регоје Медицинска група предмета-вјежбе
66. Милан Радоња Медицинска група предмета
67. Љиљана Козић Медицинска група предмета
68. Валентина Велетић Стоматолошка група предмета