Ваннаставно особље

1. Jелена Јошило Рачуновођа
2. Веселин Мијановић Секретар
3. Вела Сикима Административни радник
4. Радинка Јелић Финансијски радник

Техничко особље

1. Горан Топаловић Домар
2. Радиша Топаловић Домар
3. Новка Билинац Спремачица
4. Тања Милинковић Спремачица
5. Ранка Мичић Спремачица
6. Гоја Дрињак Спремачица
7. Вера Дамјановић Спремачица
8. Гордана Мотика Спремачица